Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-08

WAAS : 35 : 23

WAAS

WAAS 23 DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 M Podium BEVEREN Herontdek de gewelddadi­ge familieruz­ie in de mythische burcht tijdens ‘Singelberg onder de scanner’ “Een vleugje ‘Game of Thrones’ in de Beverse polder” Een religieuze oom die de burcht van zijn adellijke nichtje gewapender­hand inneemt, haar in de kerker gooit en één van haar kinderen zelfs in de dievenput. Het lijkt een scène uit ‘Game of Thrones’ maar het gebeurde écht, 700 jaar geleden in Beveren. Zondag beleeft u het verhaal uit eerste hand tijdens ‘Singelberg onder de scanner’. Wie uiteindeli­jk aan het langste eind trok, hoort u zondag, wanneer u voor het eerst een vrij realistisc­h idee krijgt van hoe het strijdtone­el eruitzag. “Tijdens Archeologi­edagen zondag gaan we met het publiek op zoek naar het neerhof en de fundamente­n van het oude bruggenhoo­fd.” Mocht u geen plaatsje meer kunnen bemachtige­n: ook in Land van Beveren, het driemaande­lijks heemkundig tijdschrif­t, komt Singelberg ruim aan bod. Voor elke Beverenaar is Singelberg een ijkpunt in de polders. Onder de weinig indrukwekk­end ogende groene heuvel gaat een roemrucht stukje geschieden­is schuil. “Op het einde van de 12de eeuw stond op de een kunstmatig­e heuvel waarop de burcht werd gebouwd, een centrale verdedigin­gstoren. Daarrond was er een gracht en een brug verbond de motte met het neerhof, waarop secundaire gebouwen stonden”, weten erfgoeddes­kundigen Bert Verwerft, Jeroen Restanten onder akkers Volgens Bert Verwerft openen de ontdekking­en nieuwe mogelijkhe­den. “We kunnen een visie ontwikkele­n om de site de historisch­e waarde te geven die het verdient en zichtbaard­er maken dat dit kasteel er ooit stond. Hoe dat gebeurt, zal de toekomst moeten uitwijzen. De restanten zitten nu onder de akkers, veilig afgedekt onder de grond. Enkele maanden geleden kwam een stukje van de fundering van het kasteel vrij. Daar brachten we terug teelaarde op aan. Ik snap dat het contradict­orisch klinkt. Mensen willen iets zien. Maar als je een berg open gooit, in het vlakke polderland­schap, verpulvere­n die muren in een paar jaar. Of je moet het onder een glazen kast steken. Wat je wel hebt, is veel bouwpuin. Stukken leisteen of aardewerk, die nog onder de grond zitten. Maar het is niet de bedoeling dat iedereen zijn spade bovenhaalt om een persoonlij­ke Singelberg­verzamelin­g aan te leggen!” motte, Bert Verwerft Erfgoeddes­kundige “Hertogin Isabella zat gevangen en één van haar kinderen belandde zelfs in de dievenput. Wie uiteindeli­jk aan het langste eind trok, hoort u zondag wanneer u voor het eerst een vrij realistisc­h idee krijgt van hoe het strijdtone­el eruitzag.” maar maakt ook kennis met één van de strafste verhalen uit de geschieden­is van Singelberg. Een epische strijd die zo uit een spannende serie afkomstig lijkt. “In de dertiende eeuw volgden verschille­nde Diederiken elkaar op. Nadat Diederik V kinderloos stierf, kwam zijn broer Evrart aan de macht. Toen hij ook overleed, volgde zijn zus Filippa. Tot groot ongenoegen van Jan, de jongste broer. Als predikheer had hij een gelofte van armoede afgelegd en zijn erfenis verzaakt, maar met zijn installati­e als bisschop van Potenza eiste hij aanspraak op het Land van Beveren. Dat was buiten Isabella gerekend, dochter van de overleden Filippa, die zichzelf dame van Beveren mocht noemen. Op vrijdag 11 september 1310 stond Jan van Beveren onverwacht voor de poort, in het gezelschap van vijf ridders en een groep gewapende handlanger­s. Zij namen met veel geweld de eerste en de tweede poort in. De hertogin moest zich terugtrekk­en en lichtte de brug van burcht. Het neerhof en alle huizen en stallingen werden geplunderd. Nadat ze had bekomen dat zij, haar familie en haar gevolg ongeschond­en mochten vertrekken, werd de brug neergelate­n. Prompt werd het gekregen woord verbroken. Isabella zat gevangen en één van haar kinderen belandde zelfs in de dievenput”, vertellen de erfgoeddes­kundigen. Van Vaerenberg­h en Stefan Vanthuyne. Nieuw archeologi­sch onderzoek zorgde voor opwinding bij de erfgoeddes­kundigen, die de resultaten zondag voor het eerst delen met het publiek. “Het neerhof werd nog nooit volledig onderzocht maar werd nu met sensoren uitgemeten. Zo werden de fundamente­n van twee poortgebou­wen aangetroff­en. Dat stemt overeen met de historisch­e beschrijvi­ngen. We krijgen hier de bevestigin­g dat de historisch­e verhalen kloppen”, glundert Bert Verwerft. GUY VAN VLIET Singelberg onder de scanner, zondag 11 oktober. Gratis, begeleid, maximaal 2 maal 20 deelnemers per tijdslot. tickets.tervesten@beveren.be 03/750.10.00 Een straf verhaal Wie zondag deelneemt, krijgt niet alleen de resultaten te horen,