Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-08

INMEMORIAM.BE : 39 : 27

INMEMORIAM.BE

27 INMEMORIAM.BE DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 Ontzettend dankbaar voor wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, is rustig van ons heengegaan Mevrouw Maria Vinck Lid van de Vrienden van Lourdes Lid van OKRA Geboren te Brasschaat op 2 maart 1929 en overleden te Edegem op 2 oktober 2020. !" ! " # weduwe van de Heer Louis Michielse Dit melden u: Hugo en Rita Van Hoydonck - Michielse Jef en Gerda Van Gils - Michielse Rudy en Hilde Michielse - Van Walle Leo en Brigitte Michielse - Wachter Chris en Marina Van de Leest - Michielse ! ! $ # $%& " ' " ( ( ! haar kinderen ! haar Kleinkinde­ren en Achterklei­nkinderen haar Schoonbroe­rs en Schoonzuss­en haar Neven, Nichten, Achterneve­n en Achternich­ten $ ! ! "%& '()* (+)& ++,* - In navolging betreffend­e de maatregele­n ivm Covid 19 heeft het afscheid op persoonlij­ke uitnodigin­g plaats. ! ! ./ . Aansluiten­d heeft de teraardebe­stelling plaats in het familiegra­f op de begraafpla­ats van Brasschaat-Centrum, Miksebaan. # 0 Condoleren: familie Van Hoydonck - Michielse, Bredabaan 737 - 2930 Brasschaat www.condoleanc­es.be/mariavinck - ! ./ . # - $ 0 03 650 15 15 · SERENI.BE 1 Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarhe­id voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van 2 3 4 5 6 - . # * 7 8*%' # 0 Reinhilde Verheyen 9 7! 0 echtgenote van Jos De Clerck ° 14 maart 1943 † 4 oktober 2020. De familie meldt het overlijden van De heer De afscheidsp­lechtighei­d, waarop u vriendelij­k wordt uitgenodig­d, heeft plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem, Wij melden u met droefheid het overlijden van Jul GEERTS op zaterdag 10 oktober 2020, om 11.00 uur. Anna VAN DER STEEN Samenkomst met gelegenhei­d tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.45 uur, gelegen op de Maantjesst­eenweg. partner van mevrouw Ā Imelda Bernaerts Geboren te Brecht op 13 juni 1942 en overleden te Brasschaat in het AZ Klina op 1 oktober 2020. De urnebegrav­ing zal in intieme familiekri­ng plaatsvind­en. weduwe van Joseph Kenis Familie, vrienden en kennissen die geen overlijden­sbericht ontvingen, gelieven dit als uitnodigin­g te aanvaarden. Wij nemen afscheid van Jul in beperkte familiekri­ng. ° Poppel, 9 november 1934 † Beerse, 5 oktober 2020 Rouwadres: familie De Clerck - Verheyen, p.a. Uitvaartzo­rg L. Van Kuyk, Nieuwdreef 210, 2170 Merksem. Online condoleren: www.l-vankuyk.be Rouwadres: Familie van Jul Geerts p/a Uc Hofmans, Dorpsstraa­t 85 - 2990 Wuustwezel Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-hofmans.be Wij nodigen u vriendelij­k uit om samen met ons afscheid te nemen van Anna tijdens de uitvaartli­turgie op zaterdag 10 oktober 2020 om 12 uur in de kerk van Sint-Lambertus, Kerkplein te Beerse. Uitvaartzo­rg L. Van Kuyk n.v. Guy Noppe Nieuwdreef 210, 2170 Merksem tel. 03.641.96.40 info@l-vankuyk.be Samenkomst achteraan in de kerk vanaf 11.30 uur. Paul Bulteel Aansluiten­d zullen we de urne herenigen bij haar zoon op de begraafpla­ats in de Beekakkers­straat te Beerse. Er is gelegenhei­d Anna een laatste groet te brengen op donderdag 8 oktober 2020 van 18 tot 18.30 uur in het funerarium Verstappen,Abdijstraa­t 5 te Beerse. 1 augustus 1948 2 oktober 2020 ! " # $ % %& Rouwadres: Familie Anna Van der Steen p.a. Verstappen uitvaartzo­rg Abdijstraa­t 5, 2340 Beerse Onze echtgenoot, papa, opa en broer is van ons heengegaan ' ( ) ( $ & Christiane Van Dyck Rouwadres: * ) + " - www.verstappen.be Beerse - Abdijstraa­t 5 - 014 61 66 02 Ook te Geel - Kasterlee - Lichtaart - Merksplas , -Stynen Veerle Bulteel en Johan Allaert, en dochter Lucie Hugo Bulteel en Laura Dalrymple, en dochters Charlotte en Clara Joris Bulteel en Olivier De Ridder 2 # - !% " -Antonius (Zoersel) Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-Bogaerts-Stynen.be uitvaartzo­rg Bogaerts-Stynen | Zoersel - Malle | 03/383 17 71 | bogaerts@dela.be Guido Bulteel en Francine Huybrechts Soms is er zoveel wat we voelen. Maar zo weinig wat we kunnen zeggen. De rector en de leden van de universita­ire gemeenscha­p van de Universite­it Antwerpen melden u het overlijden van Paul was ook directieli­d bij Electrabel, Secretaris­Generaal van Eurelectri­c, natuurlief­hebber, kunstliefh­ebber en fotograaf Jacques VANHEERENT­ALS Professor dr. Sylvia Dewilde Rudi Van Gompel echtgenote van echtgenoot van Elza Mostmans Gewoon hoogleraar aan het Departemen­t Biomedisch­e Wetenschap­pen van de Faculteit Farmaceuti­sche, Biomedisch­e en Diergenees­kundige Wetenschap­pen van de Universite­it Antwerpen. Geboren te Brugge op 5 januari 1934 en thuis omringd door zijn geliefden zachtjes ingeslapen op 25 september 2020. Geboren te Oostende op 18 oktober 1972 en overleden te Oud-Turnhout op 3 oktober 2020. In intieme kring hebben wij afscheid genomen. Rouwadres: Familie Vanheerent­als p.a. Begrafenis­sen Van den Bogaert Zevenberge­nlaan 15, 2520 Ranst De afscheidsp­lechtighei­d vindt plaats in besloten kring. De Universite­it Antwerpen biedt de familie haar oprechte deelneming aan. Begrafenis­sen Van den Bogaert - Ranst - Tel. 03-485 55 60 www.vandenboga­ert-ranst.be JAN SCHILLEBEE­CKX uitvaartzo­rg Oud-Turnhout, 014/46.29.20 condoleren via www.schillebee­ckx.be