Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Q8 laat vracht­wa­gens aan grens eco­lo­gisch tan­ken

-

In­ter­na­ti­o­nal Die­sel Ser­vi­ce (IDS), een on­der­deel van Q8, biedt van­af nu in de tank­sta­ti­ons voor vracht­wa­gens in Meer (Hoog­stra­ten) en de Lim­burg­se ge­meen­te Maas­me­che­len een 100% fos­siel­vrije brand­stof voor vracht­wa­gens aan. Het gaat om ‘Hy­do tre­a­ted Ve­ge­ta­ble Oil’ (HVO), die vol­le­dig ge­maakt is van her­nieuw­ba­re grond­stof­fen. Vol­gens Q8 stoot HVO 30% min­der fijn stof uit dan die­sel en 90% min­der CO2. De brand­stof kan in ge­wo­ne die­sel­mo­to­ren wor­den ge­tankt, maar is een stuk duur­der. “Wij zijn het eer­ste be­drijf dat de­ze fos­siel­vrije brand­stof aan­biedt op een vast tank­sta­ti­on in Bel­gië”, zegt Q8. “We kie­zen voor stra­te­gi­sche lo­ca­ties voor in­ter­na­ti­o­naal trans­port, vlak bij de grens met Ne­der­land en Duits­land. Dit is een be­lang­rij­ke stap voor een duur­za­mer aan­bod aan on­ze tank­sta­ti­ons.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium