Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wil als ka­pi­tein gaan va­ren op een groot schip”

-

“Door de ramp met de Costa Con­cor­dia in 2012 (het crui­se­schip met 4.229 op­va­ren­den kap­seis­de toen voor de Ita­li­aan­se kust van Iso­la del Gi­glio, red.) wist ik al in het vier­de leer­jaar wat ik wil­de doen. Ik wil ab­so­luut als ka­pi­tein gaan va­ren op een groot crui­se- of fer­ry­schip. Zelf zit ik nu in het twee­de en der­de jaar nau­ti­sche we­ten­schap­pen en pen­del ik el­ke dag van Kalmthout naar Ant­wer­pen.”

“Het is fijn om aan de Zee­vaart­school te stu­de­ren. Het is toch een ge­re­nom­meer­de school en op­lei­ding. En het klopt dat er heel wat in­te­res­se is in ons. Zelf or­ga­ni­seer ik als stu­den­ten­ver­te­gen­woor­di­ger mee job­beur­zen, en dan zie je toch hoe de be­drij­ven en re­de­rij­en daar graag aan­we­zig zijn.”

 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ??
FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium