Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Goe­de sfeer om te stu­de­ren in Ant­wer­pen”

-

Ook haar thuis­stad Marseille is een ha­ven­stad en Frank­rijk heeft zelf vijf zee­vaart­scho­len, maar toch koos Océane Tissier voor Ant­wer­pen. “Ik heb ge­woon heel veel zin om in de ma­ri­tie­me sec­tor te wer­ken en wil veel zien van de we­reld. In Ant­wer­pen is er een goe­de sfeer om te stu­de­ren, al is het ook iets kor­ter dan bij ons.”

“On­ze toe­komst? Ik ben be­nieuwd wat zelf­va­ren­de sche­pen gaan be­te­ke­nen voor on­ze job. Ka­pi­tein moet ik niet per se wor­den, of­fi­cier kan ook. Zelf zou ik zeer graag op een on­der­zoeks­schip aan de slag gaan.”

 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ??
FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium