Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Geen stress voor twee­de pe­nal­ty”

-

Met een ver­tim­mer­de ploeg won Hal­laar zon­dag met 3-2 van Rauw. Een deugd­doen­de ze­ge voor groen­rood, dat zo on­der­aan weg­ge­raakt. Pieter Jan Ver­cam­men scoor­de twee straf­schop­pen, waar­on­der het win­nen­de doel­punt.

“We be­gon­nen goed en ston­den na tien mi­nu­ten al op een 2-0voor­sprong”, be­gint Ver­cam­men. “Eerst zet­te ik een straf­schop om en wat la­ter scoor­den we op hoek­schop. Rauw scoor­de ech­ter snel te­gen en na rust kwam het ook langs­zij.”

Maar Ver­cam­men mocht ook nog een straf­schop trap­pen. “Voor de wed­strijd had ik ge­hoord dat de doel­man al twee straf­schop­pen had ge­pakt. Toch had ik wei­nig stress, want ik trap­te naar de­zelf­de hoek als voor de rust en de doel­man koos op­nieuw de ver­keer­de kant. De­ze ze­ge deed deugd, ze­ker om­dat er en­ke­le spe­lers ont­bra­ken, on­der wie on­ze doel­man. Tot over­maat van ramp viel on­ze twee­de kee­per uit, zo­dat on­ze der­de doel­man, een 17-ja­ri­ge jon­gen, de­bu­teer­de. Hij deed het lang niet slecht.”

Ver­cam­men hoopt dat er dit sei­zoen niet te veel bles­su­res val­len. “We heb­ben een krap­pe kern: zon­dag za­ten er drie spe­lers van de re­ser­ven op de bank. We kun­nen het ons echt niet per­mit­te­ren om veel ge­bles­seer­den of ge­schor­sten te heb­ben. Door het stop­zet­ten van de com­pe­ti­tie kun­nen we nu on­ze ge­bles­seer­den re­cu­pe­re­ren, al wacht me nog wel een schor­sing door drie gele kaar­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium