Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We ver­dien­den geen pun­ten”

-

Na de 2-1-ne­der­laag op het veld van Lint is Win­tam zijn lei­ders­plaats kwijt. Jo­na­than De Smet scoor­de bij een 2-0ach­ter­stand de aan­slui­tings­tref­fer, maar daar bleef het bij.

“Dat doel­punt was een ca­deau­tje van de Lint­se doel­man. Hij speel­de de bal zo­maar in mijn voe­ten bij het uit­ver­de­di­gen”, ver­telt De Smet, die met zijn ploeg­mak­kers een las­ti­ge na­mid­dag be­leef­de. “We ge­raak­ten ze­ker in de eer­ste helft niet in ons spel. We wa­ren niet scherp en gre­tig ge­noeg. Lint speel­de het ook tac­tisch erg sterk. De ge­lijk­ma­ker zat er bij 2-1 nog wel in, maar ei­gen­lijk ver­dien­den we het niet om pun­ten te ra­pen. Het was ge­woon al­le­maal wat min­der in ver­ge­lij­king met de voor­bije we­ken.”

“Na de on­der­bre­king door co­ro­na - tot na­der or­der - moe­ten we nog wel pun­ten pak­ken, zo­dat we mooi in de mid­den­moot blij­ven mee­draai­en.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium