Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik stond vier­maal op de juis­te plaats”

-

Katelijne B hield vo­rig week­end schiet­oe­fe­nin­gen te­gen Su­raye Uni­ted. Met maar liefst vier doel­pun­ten had Sep­pe Op De Beeck een ruim aan­deel in de 6-2over­win­ning van zijn ploeg. Na­dat het ook vo­ri­ge week al had ge­won­nen, leek Katelijne B net on­der stoom te ko­men nu de com­pe­ti­tie wordt on­der­bro­ken.

“We scoor­den tel­kens op de juis­te mo­men­ten en lie­ten de te­gen­stre­ver op die ma­nier nooit in de wed­strijd ko­men”, ver­telt Sep­pe Op De Beeck, die naar Katelijne kwam om in het A-elf­tal te spe­len. “Dat ik zelf vier­maal scoor­de, is ui­ter­aard mooi, maar als spits ben je af­han­ke­lijk van de bal­len die je krijgt. Ik stond in elk ge­val tel­kens op de juis­te plaats. Dat ik nu vier doel­pun­ten scoor, is des te op­val­len­der want ik had dit sei­zoen nog niet raak ge­trof­fen.”

“Er is enorm veel con­cur­ren­tie, maar dat schrikt me niet af. Ik zal mijn plaats bij de A-ploeg moe­ten ver­die­nen door goe­de pres­ta­ties op de mat te leg­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium