Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We won­nen de top­per ver­diend”

-

Booi­schot wil dit sei­zoen voor de prij­zen mee­doen en liet dat op het veld van lei­der Herenthout zien. Het won met 1-2 na een span­nen­de match. Sa­mir El Mous­sa­oui, ma­ker van het twee­de doel­punt, vond het ook een ver­dien­de over­win­ning.

“Je voel­de dat het een be­lang­rij­ke wed­strijd was”, be­gint El Mous­sa­oui. “Het ging goed op en af, maar wij scoor­den op de goe­de mo­men­ten en kwa­men 0-2 voor. Mijn doel­punt was een beet­je à la Rob­ben, maar dan in de kor­te hoek (lacht). Toen het 1-2 werd, was het nog tien mi­nu­ten bib­be­ren, maar ik vond on­ze ze­ge ze­ker niet on­ver­diend.”

Booi­schot heeft am­bi­tie dit sei­zoen. “We heb­ben al en­ke­le ster­ke te­gen­stan­ders ge­had en heb­ben nog niet ver­lo­ren, dus dat zit goed. We zou­den graag voor een plaats in de top vijf wil­len mee­spe­len, maar ik denk dat heel Booi­schot ei­gen­lijk graag zou wil­len pro­mo­ve­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium