Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik was de druk beu ge­wor­den”

-

SK Peulis heeft zijn twee­de ze­ge van het sei­zoen beet. Na­dat de ploeg van trai­ner Da­vid Poote­mans op de ope­nings­speel­dag thuis van Her­selt B had ge­won­nen, volg­den drie ne­der­la­gen op ver­plaat­sing. Zon­dag ver­sloeg Peulis thuis Wie­k­evorst met over­tui­gen­de 4-1-cij­fers.

“We zijn dus blijk­baar een ploeg met een thuis­re­pu­ta­tie”, zegt Bram Criel. “Eer­lijk ge­zegd kre­gen we met Ber­laar, Booi­schot en Gras­hei­de ook niet de drie ge­mak­ke­lijk­ste ver­plaat­sin­gen voor­ge­scho­teld, maar een 6 op 9 uit die drie mat­chen had best ge­kund. Al­leen Booi­schot heeft ons pijn ge­daan. Voor het ove­ri­ge moet ik zeg­gen dat ik mij de over­stap naar Peulis nog geen se­con­de heb be­klaagd. Ik word 35 jaar en was de druk wat beu. Nu over­heerst het amu­se­ment en dat vind ik hier in Peulis ze­ker te­rug”, al­dus nog Criel, die zon­dag va­nop de straf­schop­stip scoor­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium