Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Blij dat ik weer op het veld sta”

- GUY RINGOOT

“Ik zit met een dub­bel ge­voel”, zegt Guy Ringoot kort na zijn eer­ste wed­strijd als hoofd­trai­ner bij WS Som­be­ke.

“Ener­zijds voelt het ge­lijk­spel aan als een ze­ge, om­dat we in de twee­de helft toch wel een dik half­uur on­der la­gen in het spel, maar plots vie­len er in het slot van de match twee gro­te kan­sen uit de lucht. We had­den dus kun­nen win­nen te­gen Over­me­re. Hoe ook, ik ben blij dat ik de stap naar hoofd­trai­ner heb ge­zet. Na het over­lij­den van mijn moe­der ben ik vo­rig jaar op­ge­stapt bij Ham­me-Zog­ge. Bij Som­be­ke ben ik weer in een war­me, fa­mi­li­a­le club te­recht­ge­ko­men. Een re­a­lis­tisch am­bi­ti­eu­ze club ook. Een ide­a­le club om de draad weer op te ne­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium