Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Van Strijt­hem is een all­roun­der”

- PLOEG­LEI­DER WIL­LY DE WAEL

De 14-ja­ri­ge Ma­t­ijs Van Strijt­hem pak­te zon­dag in SaintGhis­lain zil­ver op het BK voor aspiranten U15.

“Ma­t­ijs is al drie jaar bij ons en was elk jaar goed voor en­ke­le over­win­nin­gen. Ook dit jaar ein­dig­de hij in de wei­ni­ge koer­sen die wer­den ge­re­den nooit bui­ten de top vijf”, ver­telt aspiranten-ver­ant­woor­de­lij­ke Wil­ly De Wael. “Het is een all­roun­der: hij kan berg­op, kan een stuk­je spur­ten en heeft koers­in­zicht. Bo­ven­dien houdt hij de voe­ten op de grond en ligt hij heel goed in de groep. We ho­pen dan ook dat we hem nog veel ja­ren in on­ze ploeg kun­nen hou­den, zo­dat hij zijn ta­len­ten nog ver­der kan ont­wik­ke­len”, al­dus De Wael.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium