Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ga­ten in hun af­weer ge­von­den”

-

Whi­te Boys heeft de maat ge­no­men van Dak­nam (4-1).

“De wed­strijd start­te fan­tas­tisch met een goal van Van Goet­hem”, zegt Bry­an Bultheel. “Het sys­teem van Dak­nam werk­te niet goed te­gen on­ze speel­stijl, waar­door we mak­ke­lijk de ga­ten in hun af­weer von­den. Bij een 2-0-stand gin­gen we een kwar­tier mee in hun fy­sie­ke spel. Op slag van rust maak­ten ze de aan­slui­tings­tref­fer, waar­door we met een wrang ge­voel de rust in­gin­gen. In de twee­de helft be­gon­nen we op­nieuw te voet­bal­len en al snel stond het 4-1. Hier­door kon ik de he­le se­lec­tie in­bren­gen, waar­door ook de 16-ja­ri­ge Tho­mas Van Cot­them zijn eer­ste of­fi­ci­ë­le speel­mi­nu­ten heeft.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium