Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vlaams Be­lang ver­jongt ploeg

-

LIER

Vlaams Be­lang Lier-Hooi­kt heeft een nieuw be­stuur ge­ko­zen. Bart Ver­hoe­ven be­houdt de voor­zit­ters­ha­mer. On­der­voor­zit­ter is de 48-ja­ri­ge Luc Van Oos­ter­wij­ck. Het se­cre­ta­ri­aat blijft in han­den van Wal­ter Ma­rien. Ver­der is El­la Cor­ne­lis voort­aan pen­ning­mees­ter. De aan­ge­kon­dig­de ver­nieu­wing si­tu­eert zich dus niet met­een bij de top van het be­stuur. “We ver­wel­ko­men voor­zit­ter VBJ Me­che­len-Lier Ta­ny Huy­gen (27), on­der­voor­zit­ter VBJ Me­che­len-Lier Sas­ha Hen­de­rikx (28), Ni­cho­las Vie­k­evorst (30) en Vin­cent Ver­cam­men (30) in ons be­stuur. Ni­cho­las ver­voegt de re­dac­tie­ploeg en Vin­cent heeft de taak van ac­tie­ve­r­ant­woor­de­lij­ke op zich ge­no­men. (cvr)

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium