Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ot­ter en be­ver krui­sen el­kaar in Dur­me­val­lei

-

Een na­tuur­ca­me­ra van vzw Dur­me heeft on­langs beel­den ge­maakt van een ot­ter én een be­ver die el­kaar op na­ge­noeg het­zelf­de mo­ment krui­sen op het­zelf­de paad­je er­gens in de Dur­me­val­lei. De twee dier­soor­ten zijn ui­terst zeld­zaam, maar wor­den te­gen­woor­dig steeds va­ker ge­spot.

Op de beel­den is te zien dat een ot­ter even halt houdt en na­dien rechts­om­keer maakt. Lut­te­le se­con­den la­ter pas­seert er een be­ver die een tak met zich mee­sleept.

“De exac­te plaats waar we de beel­den maak­ten ge­ven we niet vrij. We wil­len er geen pu­bliek naar­toe lok­ken”, zegt Frans Mart­zen van vzw Dur­me. “Vo­ri­ge week heb­ben we ver­se uit­werp­se­len van een ot­ter ge­von­den in het Mols­broek. Het is leuk bei­de die­ren, die tien­tal­len ja­ren ver­dwe­nen wa­ren uit on­ze streek, er nu op­nieuw hun ha­bi­tat heb­ben ge­von­den.”

 ?? FOTO'S VZW DUR­ME ?? Be­ver.
FOTO'S VZW DUR­ME Be­ver.
 ??  ?? Ot­ter.
Ot­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium