Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

SINT-NIKLAAS Nog min­stens twee jaar ‘co­ro­na­ter­ras­sen’

-

Nog tot be­gin 2023 mo­gen al­le ho­re­ca­za­ken in Sint-Niklaas hun ter­ras­sen uit­brei­den. Voor de win­ter­ter­ras­sen zijn zelfs over­kap­pin­gen mo­ge­lijk. Zo kun­nen uit­ba­ters de be­perk­te ca­pa­ci­teit bin­nen com­pen­se­ren. “En kun­nen ze af­we­gen of ze ter­ras­meu­bi­lair aan­ko­pen in plaats van ze jaar­lijks te hu­ren”, stelt sche­pen van Eco­no­mie Ine So­mers. Ten­ten en an­de­re con­struc­ties voor over­kap­ping moe­ten voor­aan steeds voor twee der­de open zijn voor de vei­lig­heid. Uit­ba­ters kun­nen wel aan­vra­gen om ver­war­mings­toe­stel­len te ge­brui­ken. De stad wil zo de ho­re­ca ex­tra on­der­steu­nen na een lan­ge slui­ting in het voor­jaar door de co­rona­cri­sis.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium