Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Be­scherm­hei­li­ge wordt strip­hel­din

Maar 240 exem­pla­ren ge­maakt van al­bum ‘Amel­ber­ga’

-

De Hei­li­ge Amel­ber­ga, die in Tem­se een praal­graf heeft, heeft haar ei­gen strip ge­kre­gen, naar aan­lei­ding van de 1.250ste ver­jaar­dag van de aan­komst van de hei­li­ge in Tem­se. Het al­bum is maar in be­perk­te op­la­ge ver­krijg­baar.

Het beeld­ver­haal over de Hei­li­ge Amel­ber­ga, de be­scherm­hei­li­ge van Tem­se, is een ini­ti­a­tief van de Cul­tu­re­le Ver­e­ni­ging Spi­rit Tem­se. Luk Mar­tens uit Sint-Niklaas nam het sce­na­rio en de te­ke­nin­gen voor zijn re­ke­ning. Vol­gens de le­gen­de stak Amel­ber­ga de Schel­de over op de rug van een steur om te ont­ko­men aan

Ka­rel Mar­tel, de hof­mei­er van het Fran­ki­sche rijk die met haar wil­de trou­wen. Ze over­leed in Tem­se op 10 ju­li 772 en werd be­gra­ven in een door haar op­ge­rich­te ka­pel, waar­uit la­ter de de­ke­na­le kerk groei­de. Daar heeft ze een praal­graf. Een straat en school in Tem­se wer­den naar haar ver­noemd.

Be­de­vaart

Het hoog­te­punt van de Hei­li­ge Amel­ber­ga-ver­e­ring is de ‘we­g­om’, een voet­be­de­vaart van 22 ki­lo­me­ter langs de gren­zen van de ou­de pa­ro­chie Tem­sche, waar­van de oor­sprong te­rug­gaat tot de elf­de eeuw. 2020 moest in Tem­se het Hei­li­ge Amel­ber­ga­jaar wor­den naar aan­lei­ding van de 1.250ste ver­jaar­dag van haar aan­komst in Tem­se en de stich­ting van de kerk. Door co­ro­na werd het pro­gram­ma ver­scho­ven naar 2021.

Maar er is dus wel de strip: Amel­ber­ga telt 64 blad­zij­den, in­clu­sief een voor- en na­woord en vier blad­zij­den met uit­leg over de hei­li­ge zelf. Het strip­al­bum ver­schijnt in be­perk­te op­la­ge: 150 hard­co­vers (50 eu­ro), 80 flu­we­len co­vers met goud­druk (80 eu­ro) en 10 au­teurs­exem­pla­ren. Be­stel­len kan bij Ra­oul De Grae­ve, lut.com@me.com.

Amel­ber­ga steekt de Schel­de over op een steur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium