Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Co­ro­na­test houdt So­fie Du­mont uit twee­de hal­ve fi­na­le, Piet Huy­sen­truyt valt in

-

Te­gen wel­ke an­de­re chef An­ne-Sop­hie Brey­sem het in de fi­na­le zal op­ne­men wordt be­slist in de twee­de hal­ve fi­na­le van vol­gen­de dins­dag. Daar­in ge­beurt een op­val­len­de wis­sel, want Piet Huy­sen­truyt zal So­fie Du­mont ver­van­gen en strij­den voor de laat­ste fi­na­le­plek te­gen Mar­celo Bal­lar­din. De ver­van­ging komt er om­dat Du­mont zich vlak voor de op­na­mes van de hal­ve fi­na­le ziek voel­de en een co­ro­na­test on­der­ging. Pre­ven­tief liet ze zich ver­van­gen. Ui­t­ein­de­lijk bleek So­fie Du­mont niet be­smet met het vi­rus.

 ?? FOTO VTM ??
FOTO VTM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium