Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

‘De Slim­ste Mens ter We­reld’ sterk uit de start­blok­ken

Ruim 900.000 kij­kers voor eer­ste af­le­ve­ring

-

904.686 kij­kers, zo­veel scoor­de de eer­ste af­le­ve­ring van het nieu­we sei­zoen van De Slim­ste Mens ter We­reld maan­dag­avond. Dat is een puik re­sul­taat, om­dat het pro­gram­ma uit­zon­der­lijk uit­kwam te­gen Vi­ve le Vélo, dat de­ze week de Ron­de van Vlaan­de­ren op­warmt. Die laat­ste moest het even­wel doen met ‘maar’ 424.869 kij­kers. Van­af vol­gen­de week staat daar op­nieuw Van­daag, de talk­show met Da­ni­ra Bou­khriss Ter­kes­si­dis. De Slim­ste Mens groeit bo­ven­dien al ja­ren tij­dens het sei­zoen. In 2019 haal­de de fi­na­le net geen 1,3 mil­joen kij­kers.

 ?? FOTO VIER ??
FOTO VIER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium