Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Andermans za­ken

-

Ka­mal helpt Cap­tain Cork. Ina ver­liest haar job en in het­zelf­de jaar over­lijdt ook haar va­der. Ze neemt een le­vens­ver­an­de­ren­de be­slis­sing en start haar ei­gen zaak in kurk­ac­ces­soi­res. Ze wil enorm snel groei­en en op één jaar tijd ver­schil­len­de win­kels en pop-ups ope­nen.

Eén, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium