Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bor­neo - Earth’s An­cient Isle

-

Bor­neo is een van de meest bi­o­di­ver­se plaat­sen ter we­reld, waar het rij­ke le­ven te dan­ken is aan mil­joe­nen ja­ren evo­lu­tie op een tro­pi­sche lo­ca­tie. Dank­zij de ge­va­ri­eer­de na­tuur vind je er de meest ei­gen­aar­di­ge en mys­te­ri­eu­ze die­ren op on­ze pla­neet. Can­vas, 21.20 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium