Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mijn kan­ker

-

Va­le­rie is 29 wan­neer ze in sep­tem­ber vo­rig jaar te ho­ren krijgt dat ze een agres­sie­ve borst­kan­ker heeft. Oli­vier (46) heeft een zeld­za­me kan­ker: oor­speek­sel­klier­kan­ker. Hij on­der­ging al een 7-tal ope­ra­ties. In het na­jaar van 2019 blijkt Oli­vier ook uit­zaai­in­gen te heb­ben op de lon­gen.

Eén, 21.25 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium