Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Spit­ting Ima­ge

-

Na 24 jaar is de le­gen­da­ri­sche, sa­ti­ri­sche pop­pen­show ‘Spit­ting Ima­ge’ te­rug van weg­ge­weest. Meer dan 100 we­reld­lei­ders, po­li­ti­ci, ce­le­bri­ty’s en roy­als krij­gen de hoofd­rol... als hand­pop. De pop­pen­show lacht en spot met al­les wat zich in de we­reld af­speelt.

VIER, 22.45 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium