Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bri­desmaids

-

Ro­man­ti­sche ko­me­die van Paul Feig (VS 2011). Met Kris­ten Wi­ig (An­nie Wal­ker), Ro­se Byr­ne (He­len). Het le­ven van An­nie is een puin­hoop: ze is blut en ge­looft niet meer in de lief­de. Wan­neer ze door haar bes­te vrien­din Lil­li­an als ge­tui­ge op haar brui­loft wordt ge­vraagd, weet ze niet waar ze het heeft. Hoe pijn­lijk het ook is voor An­nie om ge­con­fron­teerd te wor­den met het le­ven­tje van haar bes­te vrien­din, toch wil ze de rol van ge­tui­ge waar­ma­ken Ze be­sluit om de he­le groep bruids­mei­den mee te ne­men op een wil­de trip met het hu­we­lijk als eind­sta­ti­on. 7/10 VTM 3, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium