Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Maid in Man­hat­tan

-

Ro­man­ti­sche ko­me­die van Way­ne Wang (VS 2002). Met Jen­ni­fer Lopez (Ma­ri­sa Ven­tu­ra), Ralph Fi­en­nes (Chris­top­her Marshall), Na­ta­s­ha Ri­chard­son (Caro­li­ne La­ne), Stan­ley Tuc­ci (Jer­ry Sie­gel), Ty­ler Po­sey (Ty Ven­tu­ra) . Ma­ri­sa Ven­tu­ra is ka­mer­meid in een pres­ti­gi­eus ho­tel in Man­hat­tan. On­der­tus­sen staat ze al­leen in voor de op­voe­ding van haar zoon­tje Ty. Op een dag is Chris­top­her Marshall, een jon­ge pre­si­dents­kan­di­daat, te gast in het luxe­ho­tel. Door een reeks mis­ver­stan­den en een leu­gen van Ma­ri­sa’s col­le­ga Step­ha­nie wordt de man ver­liefd op de mys­te­ri­eu­ze Ma­ri­sa. 5/10 VTM 2, 20.45 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium