Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Politiek

-

Geen en­ke­le N-VA’er heeft zich kan­di­daat ge­steld als nieu­we voor­zit­ter. Dus blijft Bart De We­ver ook na 2020 in het za­del. Het is nu al­leen nog wach­ten met hoe­veel pro­cent van de stem­men hij wordt her­ver­ko­zen. Par­tij­le­den kun­nen tus­sen 26 ok­to­ber en 1 no­vem­ber hun stem uit­bren­gen. Op 14 no­vem­ber ken­nen we het re­sul­taat.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium