Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ook in 2021 geen nor­ma­le Ron­de van Vlaan­de­ren

-

Flan­ders Clas­sics, or­ga­ni­sa­tor van de Ron­de van Vlaan­de­ren, gaat er van­uit dat we ook in 2021 nog lang geen nor­maal wie­ler­voor­jaar zul­len ken­nen. Dat zei CEO To­mas Van Den Spie­gel bij de voor­stel­ling van de in­grij­pen­de coronamaat­regelen die bij de Ron­de nu zon­dag zul­len wor­den ge­han­teerd. Geen pu­bliek op de hel­lin­gen en kas­sei­en, een start- en aan­komst­zo­ne die her­me­tisch af­ge­slo­ten wor­den, mond­mas­ker­plicht langs het he­le par­cours en po­li­tie die dit al­les streng zal con­tro­le­ren: zo wordt de Ron­de van Vlaan­de­ren 2020. Waar­bij het de uit­druk­ke­lij­ke be­doe­ling is dat ie­der­een de Ron­de thuis op tv volgt. Al­leen als ie­der­een dit na­leeft, al­dus Van Den Spie­gel, be­hou­den we ook uit­zicht op wiel­ren­nen in de lente van 2021. “Want we mo­gen er nu al van uit­gaan dat ook het voor­jaar 2021 zal ge­hy­po­the­keerd zijn”, wees Van Den Spie­gel er­op dat het vi­rus vol­gens al­le we­ten­schap­pers ook dan nog een for­se im­pact op ons da­ge­lijks le­ven zal heb­ben. “Daar­om moet de­ze Ron­de vlek­ke­loos ver­lo­pen. Ik wil echt geen beel­den van mas­sa’s toe­schou­wers on­der­weg. Als we het zon­dag niet goed doen, zal het veel moei­lij­ker wor­den om in voor­jaar 2021 op­nieuw koer­sen te or­ga­ni­se­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium