Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wie ver­vangt De Bruy­ne?

- LUDO VANDEWALLE

Vo­ri­ge week kon Ro­ber­to Mar­ti­nez zijn kop bre­ken over wie de ver­van­ger voor Eden Ha­zard zou wor­den. De af­ge­lo­pen da­gen ging de bonds­coach op her­ha­ling. Op Wem­bley koos Mar­ti­nez voor Ya­ri Ver­schae­ren als in­val­ler voor De Bruy­ne. Daar wa­ren veel op­mer­kin­gen over. Wat doet de bonds­coach nu? We gaan er­van uit dat de bonds­coach cen­traal in het mid­den­veld weer voor het duo Wit­sel-Ti­ele­mans kiest. Dus zoekt hij ge­woon ie­mand die De Bruy­ne op rechts, de oor­spron­ke­lij­ke po­si­tie van Dries Mer­tens, kan ver­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium