Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

YA­RI VER­SCHAE­REN

-

De bonds­coach koos zon­dag ook al voor het 19-ja­ri­ge ta­lent om De Bruy­ne te ver­van­gen toen die met een spier­let­sel uit­viel. “Hij heeft het meest het pro­fiel van Ke­vin”, luid­de zijn uit­leg. Als Mar­ti­nez voor de­zelf­de aan­pak kiest, wordt het dus Ver­schae­ren.

In­val­len oké, maar aan een wed­strijd be­gin­nen? Hij toon­de bij An­der­lecht nog niet zijn bes­te vorm en heeft ook een qua­ran­tai­ne van twee we­ken we­gens co­ro­na ach­ter de rug. Niet ide­aal om er in een in­ter­land al vol te­gen­aan te gaan.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium