Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

JÉ­RÉ­MY DO­KU

-

Stal het hart van de bonds­coach door zijn pres­ta­ties op trai­ning. Bij An­der­lecht maak­te hij ook ge­re­geld brok­ken op de rech­ter­kant. Om een de­fen­sie open te rij­ten is hij ze­ker bruik­baar.

Mar­ti­nez liet Do­ku al twee keer aan een in­ter­land be­gin­nen. Dat was even­wel twee keer op de lin­ker­kant. Bo­ven­dien zit de 18-ja­ri­ge aan­winst van Ren­nes nog niet in zijn bes­te vorm. Hij moet dui­de­lijk wen­nen aan het ni­veau.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium