Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HANS VA­NA­KEN

-

Het is niet met­een zijn po­si­tie aan de rech­ter­kant. Bij Club Brug­ge loopt hij meer op links, maar hij kan als een soort num­mer 10 op rechts spe­len. De Bruy­ne ver­toon­de zich op Wem­bley ove­ri­gens re­gel­ma­tig cen­traal op het veld en dat zou Va­na­ken ook per­fect kun­nen.

Als de bonds­coach niet te veel wil wij­zi­gen aan zijn ge­brui­ke­lij­ke aan­pak – dat is met een ech­te flank­spe­ler als Dries Mer­tens op die rech­ter­flank – komt de 28-ja­ri­ge spel­ma­ker van Club Brug­ge niet in aan­mer­king. Va­na­ken moet cen­tra­ler op het veld vrij­heid krij­gen om zijn bes­te ren­de­ment te ha­len.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium