Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CRYPTOGRAM

-

HORIZONTAA­L

1 Wer­ke­lijk, wa­ter in gang? (5) 4 Te­vens een zoe­te drank. (3) 6 Oost-Eu­ro­pe­se ho­ri­ge. (5)

7 Vocht na­tuur­lijk in het be­gin. (3) 8 Be­roep in een kloos­ter. (9) 11 Vreed­zaam meis­je. (5)

12 Ach, geef wat ex­tra. (3) 13 Daar­ach­ter is het ge­beurd. (3)

VERTICAAL

1 Is in de pau­ze ge­scoord? (8) 2 In die tijd kwam er de eer­ste. (3) 3 Praatje over groen­te? (7)

4 Klein he­mel­li­chaam. (8) 5 De­ze Eu­ro­pe­aan is Frans. (3) 9 Brand­stof voor op de sla. (4)

10 Al­leen schat­tig. (4)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium