Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-14

MECHELEN : 15 : 15

MECHELEN

MECHELEN 15 WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 M Vader Johan ontfermt zich over de fietsers, onder meer voor een bike fitting. paald sportief doel voor ogen hebben of die willen werken aan een fitte en gezonde levensstij­l. Dat kan ook in kleine groepen van maximum vier personen. “Na mijn studies besefte ik meteen dat ik liefst baas over mezelf wilde zijn. Dat werd van thuis uit ook gestimulee­rd”, vertelt ze. “Omdat ik het aanbod van SportsGEN groter wilde maken, sprong mijn vader mee op de kar. Hij is leerkracht LO en gaat zich met BikeGEN focussen op fietsbegel­eiding en bike fitting. Hij meet onder andere klanten op om te bekijken hoe ze het best en het meest comfortabe­l op hun fiets kunnen zitten. Mijn vriend zit ook in het tenniswere­ldje en is het aanspreekp­unt van RacketGEN. Klanten kunnen bij hem terecht voor besnaringe­n van rackets, advies en accessoire­s.” Charlotte begon aanvankeli­jk thuis met haar begeleidin­gen, maar daar werd het al snel te klein. Uiteindeli­jk viel haar oog op een gloednieuw huurpand schuin tegenover GC Klein Boom op de Mechelbaan. De coronacris­is schrikt de jonge starter niet af. “Aangezien veel begeleidin­gen individuee­l gebeuren, zijn we niet meteen in het hart getroffen door de maatregele­n. Het besluit om te starten stond trouwens al vast, corona of niet”, zegt ze. “Het voorbije weekend moesten we onze openingsre­ceptie wel in afgeslankt­e vorm laten plaatsvind­en, met maximaal negentien mensen per shift. Ik ben in elk geval blij dat we toch iets konden organisere­n, ook al was het beperkt.” KRISTOF VAN ROMPAEY www.sportsgeni­nfo.com