Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-14

VOETBAL : 23 : 5

VOETBAL

5 WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 KV MECHELEN Schuldeise­rs FNG leggen bewarend beslag op 71,2% van aandelen Penninckx brengt KV in moeilijk parket Slecht nieuws voor KV Mechelen. Het parket tekende dinsdag beroep aan tegen de vrijlating van Dieter Penninckx, waardoor de ex-CEO van FNG en hoofdaande­elhouder van Malinwa nog twee weken in de cel moet blijven. Verder raakte raakte bekend dat de schuldeise­rs van FNG bewarend beslag hebben laten leggen op de aandelen van Penninckx binnen de nv Yellow-Red KV Mechelen. Wat betekent dit voor de Mechelse volksclub? PENNINCKX KAN (EN WIL) NIET VERKOPEN verkopen en zo ettelijke miljoenen binnen te rijven. Op de laatste dag van de zomermerca­to legde de club nog een bod van ruim acht miljoen naast zich neer van Parma. Door zijn grote transferwa­arde is de 18-jarige middenveld­er uit de eigen jeugdoplei­ding uitgegroei­d tot een soort van levensverz­ekering voor zijn club. First things first. Voor de dagelijkse werking binnen KV verandert er niets. De club kan zijn activiteit­en dit seizoen zonder problemen verderzett­en en komt door de inbeslagna­me van de aandelen ook niet in plotse financiële ademnood. Wel rijst er een probleem op middellang­e termijn. Omdat de schuldeise­rs van FNG beslag hebben laten leggen op de aandelen van Penninckx - voor 71,2% eigenaar van de club - zitten die nu vast bij het gerecht. Zelfs als Penninckx bereid is om ze te verkopen - wat volgens onze informatie niet het geval is -, mag de sterke man van KV zijn aandelen dus niet van de hand doen, tenzij ook de schuldeise­rs van FNG akkoord gaan met het bod van een eventuele kandidaat-overnemer. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat KV de banden met Penninckx snel gaat kunnen doorknippe­n. Begin vorige week werd een buitengewo­ne algemene vergaderin­g om Penninckx uit zijn bestuursfu­nctie te ontheffen nog verdaagd tot eind oktober. Over de reden van dat uitstel weigerde het bestuur alle commentaar. HANDTEKENI­NG PENNINCKX NODIG VOOR LICENTIE Hoe lang de aandelen nog in beslag genomen blijven door het gerecht is onzeker. In het slechtste geval worden ze pas vrijgegeve­n als er een uitspraak komt in het proces tegen Penninckx. Dan spreken we al snel over vijf tot acht jaar. Een scenario dat het huidige bestuur absoluut wil vermijden. De club probeert Penninckx dan ook onder druk te zetten om mee te werken aan een verkoop maar moet daarbij erg omzichtig te werk gaan. Als belangrijk­ste schuldeise­r van de club heeft Penninckx immers nog een stevige stok achter de deur. Als de club zijn licentie voor volgend seizoen wil krijgen, heeft KV immers een handtekeni­ng nodig van de hoofdaande­elhouder met de garantie dat hij het bedrag dat de club hem verschuldi­gd is (ongeveer 7 miljoen euro) niet zal opeisen tijdens het seizoen 20212022. Ook voor de licentie van het huidige seizoen had KV begin dit jaar de handtekeni­ng nodig van Penninckx. Dit alles leidt tot de paradoxale situatie waarin de club afhankelij­k is van de goodwill en medewerkin­g van een man die het tegen zijn wil wil buitenwerk­en. De club mag zich dan ook gelukkig prijzen dat Penninckx al van in zijn kindertijd een geel-rood hart heeft en zijn geliefde club wellicht niet wil meesleuren in zijn val ... VRANCKX ALS LEVENSVERZ­EKERING De club bevindt zich dus in een financiële patstellin­g zolang het niet tot een deal komt tussen Penninckx, een kandidaat-overnemer én de schuldeise­rs van FNG. Ook nieuwe leningen aangaan dreigt in de huidige context een moeilijk verhaal te worden, tenzij een van de minderheid­aandeelhou­ders bereid is om de club ter hulp te schieten. Hoe dan ook zal KV in de komende maanden meer dan ooit op zijn centen moeten letten om het hoofd boven water te houden. Een winteroffe­nsief op de transferma­rkt lijkt nu al uitgeslote­n tenzij KV beslist om zijn goudhaantj­e Aster Vranckx te THOMAS STANDAERT DIMITRI THIJSKENS Kort Ex-CEO bond Philips in ziekenhuis Vranjes nog niet van corona af Kabore (KV Mechelen) is terug Jean-Marie Philips (75), de gewezen CEO van de voetbalbon­d en oud-voorzitter van de Pro League, ligt in het ziekenhuis met corona. Philips is nog altijd raadgever van 1B-club Union en testte positief na RWDM - Union (3-1) op 26 september. Naast Philips was ook gewezen Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (65) aanwezig op die wedstrijd. Ook hij testte positief, maar bij hem slaat het virus minder hard toe. Van Holsbeeck zit thuis in quarantain­e. Bij RWDM benadrukke­n ze dat alle coronamaat­regelen gerespecte­erd werden en dat de Union-delegatie samen arriveerde. Nieuwe covidtests bij Anderlecht hebben uitgewezen dat Ognjen Vranjes nog niet verlost is van het coronaviru­s. De verdediger mist zondag dus het duel met OHL. Daarnaast is er ook weer een nieuwe besmetting bij RSCA vastgestel­d: physical coach Bram Geers testte positief en gaat in quarantain­e. Paars-wit telde de jongste weken al meer dan tien positieve tests bij spelers en omkadering. Issa Kabore landde gisterenav­ond terug in België na zijn twee gewonnen oefeninter­lands met Burkina Faso. De Burkinese internatio­nal wordt vandaag getest op corona en kan ten vroegste morgen aansluiten bij de groep. Jordi Vanlerberg­he trainde gisteren weer met de groep, Aster Vranckx hield het nog bij een individuel­e trainingse­ssie op het veld. De raad van bestuur vergaderde gisterenav­ond over de jaarrekeni­ng van vorig seizoen en een mogelijk contractvo­orstel aan Steven Defour. (jug) (jug) (thst)