Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-14

BUITENLAND : 39 : 27

BUITENLAND

27 INMEMORIAM.BE WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 Ronny Antoni Voormalig Uitbater van Just a Snack - Goldoni Center Voormalig Uitbater van Brasserie Windsor Voormalig Uitbater van Café Castel ! " # $% zijn echtgenote & * ' ( $ + $, ) ! - zijn kinderen % . 0 ) /$ /$ Veel te vroeg is van ons heengegaan mevrouw zijn zussen en broer Christiane Laurent ! 2 1 4 1 3 oud-ontvanger OCMW Edegem 5 , 4 4 levenspart­ner van de heer Hubert ( ) de Kort vrijdag 16 oktober 2020 om 12.30 uur, 6 6 7 ) 9 , 1 , 8 ) , 9 6 9 8 geboren te Borgerhout op 4 september 1950 en overleden te Wilrijk op 9 oktober 2020. ! 4 , 9 ) ! ; : 1) ( 4 , % , 6 = 1 De uitvaartpl­echtigheid zal plaatsvind­en in intieme kring in de kerk Heilige Familie, Kerkplein te Edegem op , 9 < 4 Bloemen noch kransen. zaterdag 17 oktober 2020. > , 4 4 ( ? $ @ De asverstroo­iing zal aansluiten­d plaatsvind­en op de begraafpla­ats van Edegem. 4 1 6 9 Rouwadres: Familie Laurent - de Kort, p/a Vrijwillig­ersstraat 59 - 2650 Edegem online condoleren: www.ginkgho.be/db Oprechte dank aan het volledige team van Zorgbedrij­f Antwerpen voor de uitzonderl­ijk goede zorgen van de laatste maanden. Rouwadres: ) 4 ' A8 ) , 03 650 06 66 · SERENI.BE Mijn warme, zachte man, onze zorgzame papa en lieve schoonpapa, een schat van een va en plusopa is een mooie herinnerin­g geworden. De rector en de leden van de universita­ire gemeenscha­p van de Universite­it Antwerpen melden u het overlijden van Eddy Em. prof. dr. Luc. Wauters Wim De Backer Weduwnaar van mevrouw Luce Verellen 21.02.1946 05.10.2020 Baron Commandeur in de Leopoldsor­de Commandeur in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Erevoorzit­ter Kredietban­k nv Erevoorzit­ter Almanij nv Erevoorzit­ter Universite­it Antwerpen !! % & "#!"$ !'!'( Door de huidige maatregele­n zal een afscheid en ode aan het leven op een latere datum plaatsvind­en. ) & ) & * + ) ( Hilde Wolfs Bart en Elke De Backer - Tobback en Penelope Thijs en Cheryl De Backer - Fraser en Scarlett Geboren te Hoboken op 30 maart 1926 Overleden te Wuustwezel op 9 oktober 2020 ,-. * /- 0. - , 1-2 3 11- 2 4-12. De afscheidsv­iering vindt plaats in intieme kring. Dank aan allen die Wim met warme zorg en vriendscha­p hebben omringd. Online condoleren: www.condoleanc­es.be/lucwauters­1 !! - "#$$ % ' & - '( Familie De Backer - Wolfs p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius Online condoleren via www.valentijnc­rynen.be 5 ) 6 2 - 6 ( '89# 9%(%%(9% Niemand zei dat het makkelijk was niemand zei dat het zo moeilijk zou zijn. Uitvaartzo­rg Valentijn Crynen - Sint-Antonius (Zoersel) Mevrouw ! N In Gods mateloze liefde is opgenomen Carolina VORSSELMAN­S Suzanne Block Zuster Rosa Wijnants weduwe van de heer Maurice Melsen 4 6 Zuster Koen Geboren te Loenhout op 6 november 1935, overleden te Sint-Lenaarts op 11 oktober 2020. ; O , P , zuster der Christelij­ke Scholen Vorselaar , 9 Geboren te Wommersem op 20 oktober 1934 aan God toegewijd door professie op 3 augustus 1968 overleden te Westmalle in wzc ‘Mariënhove’ op 10 oktober 2020 Wij nemen in beperkte kring afscheid van Carolina op in de parochieke­rk van de H.H. Petrus en Paulus te Loenhout, gevolgd door de asbijzetti­ng in het urnenveld op de begraafpla­ats aldaar. 4 , 4 4 , vrijdag 16 oktober 2020 , 41 4 6 3 9 R De verrijzeni­sviering heeft in beperkte kring plaats op donderdag 15 oktober 2020 in de kapel van ‘Mariënhove’. " familie van Suzanne Block p/a uitvaartzo­rg Bogaerts-Stynen Rouwadres:Familie Melsen-Vorsselman­s P/a: Uitvaartzo­rg Hofmans, Dorpsstraa­t 85 2990 Wuustwezel Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-hofmans.be O - P 6 -Antonius (Zoersel) Zusters ‘Mariënhove’ - Brechtsest­eenweg 89 - 2390 Westmalle V " 9 3 4-bogaerts-stynen.be Uitvaartzo­rg Valentijn Crynen - Sint-Antonius (Zoersel) uitvaartzo­rg Bogaerts-Stynen | Zoersel - Malle | 03/383 17 71 | bogaerts@dela.be Joker+ TREKKING VAN 13 OKTOBER 2020 Winnende nummers: 1 5 7 3 9 9 Jackpot 0 met reeks van 6 cijfers 0 met reeks van 5 cijfers 1 met reeks van 4 cijfers 19 met reeks van 3 cijfers 239 met reeks van 2 cijfers 2.418 met 1 cijfer 24.295 met Sterrenbee­ld 11.269 met Jackpot 14/10/2020: €1.600.000 €0 €20.000 €2.000 €200 €20 €5 €2 €1,5 Keno TREKKING VAN 13 OKTOBER 2020 Winnende nummers: 2 - 3 - 5 - 19 - 21 - 29 - 30 - 34 - 37 - 38 - 41 - 45 - 49 - 50 - 54 - 55 - 58 - 62 - 64 - 65 Pick3 TREKKING VAN 13 OKTOBER 2020 Winnende nummers: 8 - 7 - 2 (Buiten de verantwoor­delijkheid van de redactie.)