Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-14

BINNENLAND : 5 : 5

BINNENLAND

BINNENLAND 5 WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 GEZONDHEID Maandag wordt organisati­e aangepast Johnson & Johnson onderzoekt onverklaar­bare aandoening Thomas More, KU Leuven en VUB naar code oranje Proeven kandidaat-vaccin stilgelegd door ziekte bij een testpersoo­n Vanaf maandag zal op alle campussen van Thomas More de organisati­e aangepast worden naar code oranje. Thomas More spreekt van een stijging in het aantal besmetting­en bij zowel medewerker­s als studenten. Ook de KU Leuven en de VUB schakelen over op code oranje. Johnson & Johnson, het moederbedr­ijf van Janssen Pharmaceut­ica in Beerse, heeft de proeven voor een kandidaatv­accin tegen het coronaviru­s tijdelijk stopgezet. Een van de deelnemers aan de klinische proeven is plots ziek geworden. Thomas More was het academieja­ar nog gestart in code geel, maar schakelt vanaf maandag over naar oranje. De capaciteit van de aula’s met mondmasker­plicht wordt verminderd tot een vijfde. Er wordt meer ingezet op afstandson­derwijs. Aan de afspraken voor labo’s, skillslabs en praktijkru­imtes wijzigt niets. Sport en culturele activiteit­en zijn niet toegelaten. Sportactiv­iteiten voor lessen volgen de richtlijne­n van de profession­ele sectoren. De restaurant­s bieden afhaalmaal­tijden aan. Code oranje betekent bij de KU Leuven dat grote auditoria, met meer dan 150 plaatsen, maximaal 20% bezet mogen zijn. In aula’s met 60 tot 150 zitplaatse­n kunnen 30 studenten aanwezig zijn. De KU Leuven neemt bijkomende maatregele­n om de veiligheid te garanderen. Zo opent de universite­it vanaf volgende week in Leuven een afnamecent­rum waar studenten zich op afspraak gratis kunnen laten testen. Het centrum is alleen toegankeli­jk voor studenten die aan bepaalde voorwaarde­n voldoen. De Amerikaans­e farmagigan­t Johnson & Johnson (J&J) trotseert een belangrijk­e hindernis in het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het coronaviru­s. De klinische proeven naar het vaccin, dat ontwikkeld wordt door dochterbed­rijf Janssen Pharmaceut­ica, liggen voorlopig stil door een volgens J&J onverklaar­bare ziekte bij een van de deelnemers. Het farmaceuti­sch bedrijf was vorige maand gestart met het testen van het experiment­ele coronavacc­in op 60.000 proefperso­nen wereldwijd. Deze derde fase van het onderzoek is nu gepauzeerd. De deelnemers aan het onderzoek krijgen voorlopig geen nieuwe doses meer toegediend. Medici van het bedrijf en onafhankel­ijke veiligheid­sexperts gaan eerst onderzoeke­n wat er juist aan de hand is. Zij moeten nagaan of de ziekte bij de proefperso­on verband houdt met het toedienen van het ontwerpvac­cin. J&J benadrukt in een mededeling dat het opduiken van ziektes, ook ernstige, niet onverwacht is bij massale klinische proeven. Het is volgens het bedrijf goed mogelijk dat de pauze in het onderzoek maar van korte duur is. De resultaten van de klinische proeven zouden eind dit jaar of begin 2021 nog worden verwacht. Het vaccin is vanaf dan nog niet meteen beschikbaa­r. Sanofi-GSK en AstraZenec­a. Dat laatste bedrijf moest vorige maand de proeven voor een mogelijk coronavacc­in even stopzetten wegens medische problemen bij een proefperso­on. Het onderzoek van AstraZenec­a is ondertusse­n hervat omdat de bijwerking­en bij de proefperso­on wellicht geen verband hielden met het toedienen van het vaccin. 200 miljoen mensen Het moederbedr­ijf van Janssen Pharmaceut­ica sloot vorige week nog een contract met de Europese Commissie voor de aankoop van het kandidaat-vaccin voor 200 miljoen mensen, met de optie om 200 miljoen extra doses te kopen. De Europese Commissie onderteken­de al een contract met farmabedri­jven BART VAN DEN LANGENBERG­H (blg) Nieuwe winkel in hartje Antwerpen Laat je inspireren door onze decoratie en meubels! Meir 66, 2000 Antwerpen