Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-14

BINNENLAND : 7 : 7

BINNENLAND

BINNENLAND 7 WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 - Internatio­nal E-Waste Day - Wordt dit de grasmachin­e van onze kinderen? Vandaag staan we wereldwijd stil bij de snelst groeiende afvalstroo­m: elektrisch en elektronis­ch afval (e-waste). Het belang van een correcte recyclage van deze apparaten was nog nooit zo groot. Want de grondstoff­en voor het maken van elektrisch tuin- en werkmateri­aal, zoals koper, worden schaarser. Dus, als we willen dat onze kinderen en kleinkinde­ren ook nog een grasmachin­e kunnen kopen, zullen we moeten recycleren. Haal daarom je kapot of ongebruikt elektrisch tuin- en werkmateri­aal uit je garage, tuinhuis of kelder en breng het naar een inzamelpun­t. Meer info op recupel.be