Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Waar­om geen Ann Christy-plein in Ant­wer­pen?”

Vol­gens be­won­de­raar hul­di­gen we on­ze Vlaam­se ar­ties­ten te wei­nig

-

Luc Fer­di­nand (62) uit Merk­sem heeft een dui­de­lijk doel voor ogen: Ann Christy eren. Hij zorg­de er ei­gen­han­dig voor dat er een Ann Christy-plein kwam in Mei­se, waar de be­treur­de zan­ge­res in 1984 over­leed, maar hij is nog niet te­vre­den. “Ann Christy is on­los­ma­ke­lijk ver­bon­den met Ant­wer­pen. Wat in Mei­se kan, moet daar dus ook kun­nen”, vindt Luc.

Ei­gen­lijk had de Merk­sem­se Luc Fer­di­nand niet spe­ci­fiek iets met zan­ge­res Ann Christy, ge­bo­ren als Chris­ti­a­ne Lee­naerts in Ant­wer­pen. Maar toen kwam de lock­down en sloeg de ver­ve­ling toe. “Ik ben al tien jaar vrij­ge­zel en

Luc Fer­di­nand

 ?? FO­TO BELGAIMAGE ?? Ann Christy.
FO­TO BELGAIMAGE Ann Christy.
 ?? FO­TO POL DE WIL­DE ?? Free Souf­fri­au ont­hul­de in Mei­se eer­der al het bord van een Ann Chris­ty­plein.
FO­TO POL DE WIL­DE Free Souf­fri­au ont­hul­de in Mei­se eer­der al het bord van een Ann Chris­ty­plein.
 ?? FO­TO PA­TRICK DE ROO ??
FO­TO PA­TRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium