Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Twee­tal pleegt in­braak in fit­ness­cen­trum: geen nieu­we straf voor Lie­ren­aar ge­vraagd

-

Twee man­nen moesten zich woens­dag ko­men ver­ant­woor­den in de recht­bank voor een in­braak in de Lier­se fit­ness­zaak The Gym. Daar­bij had­den ze on­der meer geld, voe­ding en ge­reed­schap ge­sto­len.

In de­cem­ber 2017 werd in­ge­bro­ken in The Gym. Er werd een raam in­ge­gooid en de da­ders gin­gen aan de haal met het geld uit de kas­sa, voe­dings­sup­ple­men­ten, ge­reed­schap en com­pu­ters.

Am­per een week na de dief­stal werd een ge­sto­len lap­top te koop aan­ge­bo­den op een web­si­te voor twee­de­hands­pro­duc­ten en kwam de po­li­tie uit bij Jor­dy V.R. De man bleek een ge­we­zen klant te zijn van de fit­ness­zaak. Bij een huis­zoe­king wer­den nog meer ge­sto­len spul­len aan­ge­trof­fen.

Aan­van­ke­lijk ver­klaar­de V.R. dat hij de in­braak met een on­be­ken­de man had ge­pleegd, dat hij de spul­len aan het raam had ge­zet en la­ter in de au­to had ge­la­den. Tij­dens een la­ter on­der­zoek bleek die on­be­ken­de man Se­bas­ti­aan N. te zijn. Die bleek nog geld te moe­ten aan V.R. en had hem daar­om ge­as­sis­teerd bij de in­braak bij The Gym.

Om­dat de twee al eer­der wer­den ver­oor­deeld, vroeg het Open­baar Mi­nis­te­rie geen nieu­we straf voor Jor­dy V.R. Voor N. werd wel een bij­ko­men­de be­straf­fing van acht maan­den en een boe­te van 1.200 eu­ro ge­ëist. Uit­spraak op 18 no­vem­ber.

ME­CHE­LEN

Op de Hum­beek­se­weg werd in­ge­bro­ken in een wo­ning. De da­der stal een fiets.

WILLEBROEK

In de Den­der­laan werd tij­dens een wan­de­ling een vrouw (82) be­sto­len van haar por­te­mon­nee.

In de Br­eendonk­straat werd in­ge­bro­ken in een werf­con­tai­ner. Na­dat de boe­ven de deur had­den ge­for­ceerd, kon­den ze een tril­plaat, een zaag­ma­chi­ne en een breek­ha­mer buit­ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium