Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fiets­dief­stal mondt uit in drugs­zaak

-

Het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft vijf­tien maan­den cel en een boe­te van 8.000 eu­ro ge­vor­derd te­gen Pa­trik V. voor fei­ten van drugs- han­del. De zaak kwam aan het licht tij­dens een on­der­zoek naar een fiets­dief­stal. De po­li­tie las de gsm van V. uit en kwam te we­ten dat hij zich in­liet met drugshan- del. Er was spra­ke van can­na­bis, co­ca­ï­ne, xtc en vloei­ba­re xtc. Ad- vo­ca­te Ta­ti­a­na Vran­ckx stond V. bij. “Hij mocht bij een vriend ver- blij­ven, maar in ruil daar­voor moest hij af en toe iets ver­ko­pen. Hij zit daar­door al ruim vier maan­den in de ge­van­ge­nis”, klonk het. De ad­vo­ca­te vroeg een voor­waar­de­lij­ke straf. Von­nis op 18 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium