Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Po­li­tie vindt drugs en flin­ke som geld in wa­gen van man zon­der werk

Twin­ti­ger ris­keert tien maan­den cel en boe­te van 8.000 eu­ro

-

Bil­al B. (21) uit Lier ris­keert een ef­fec­tie­ve cel­straf van tien maan­den en een boe­te van 8.000 eu­ro voor het be­zit van drugs en wit­was­sen van geld.

Half ju­li zet­te de po­li­tie een huur­wa­gen aan de kant voor een con­tro­le. In het voer­tuig za­ten twee man­nen, on­der wie Bil­al B. Er wer­den res­tan­ten van can­na­bis aan­ge­trof­fen en Bil­al bleek 390 eu­ro op zak te heb­ben.

En­ke­le da­gen la­ter werd op­nieuw een huur­wa­gen ge­con­tro­leerd. De­ze keer za­ten Bil­al en drie vrien­den in de au­to. De man bleek bij­na 800 eu­ro cash geld bij zich te heb­ben en 2,6 gram can­na­bis. Bij een huis­zoe­king werd nog eens 750 eu­ro ge­von­den.

Sta­tus­sym­bool

“Be­wij­zen van drugs­han­del heb­ben we niet, maar me­neer B. was wel in het be­zit van drugs op een open­ba­re plaats. Bo­ven­dien sprin­gen ook de aan­zien­lij­ke geld­som­men in het oog. De man is werk­loos en krijgt een leef­loon. Wel vreemd dat je dan zo veel geld op zak kunt heb­ben. Voor ons gaat het om wit­was­prak­tij­ken.”

Ad­vo­caat Jens Van­hel­le­mont vroeg een straf met pro­ba­ti­euit­stel. “Hij krijgt een uit­ke­ring, maar ook zijn fa­mi­lie steunt hem fi­nan­ci­eel. Af en toe krijgt hij wat ex­tra. Dat geld wordt cash ge­ge­ven. Dat hij zo veel geld op zak heeft, is een soort sta­tus­sym­bool voor de man”, klonk het. Uit­spraak op 18 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium