Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

15 maan­den cel ge­ëist voor drugs­han­del

-

Tim P. stond voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank op ver­den­king van drugs­han­del. De po­li­tie had op­ge­van­gen dat P. deal­de van­uit een ap­par­te­ment in de Lier­se Ei­kel­straat. Bij een huis­zoe­king daar werd 19 gram can­na­bis aan­ge­trof­fen. Bij een huis­zoe­king in Be­ve­ren, waar hij ver­bleef, werd zes keer 50 gram can­na­bis ge­von­den. Uit een ver­hoor bleek dat P. da­ge­lijks tot twin­tig klan­ten had. Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­der­de vijf­tien maan­den cel en een boe­te van 8.000 eu­ro. Ad­vo­caat Marc Hen­d­rickx vond dat het on­der­zoek ama­teu­ris­tisch werd ge­voerd. Vol­gens hem was zijn client maar een klei­ne gar­naal. Uit­spraak op 18 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium