Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bla­ma­ge voor Cour­tois, Lu­kaku redt de meu­be­len

-

Zi­né­di­ne Zi­da­ne heeft op­lap­werk voor de Clasico te­gen Bar­cel­o­na van ko­men­de za­ter­dag. Na het 0-1-ver­lies te­gen Ca­diz in La Li­ga heeft Re­al Ma­drid nu ook in de Cham­pi­ons Le­a­gue een pijn­lij­ke ne­der­laag ge­le­den. Zeg maar een bla­ma­ge. Thi­baut Cour­tois en co. ver­lo­ren gis­ter­avond met 2-3 van Shakhtar Do­netsk, dat door een co­ro­nauit­braak sleu­tel­spe­lers als Konop­ly­an­ka, Ko­va­len­ko en Tai­son moest mis­sen.

Cour­tois moest zich te­gen de sterk coun­te­ren­de B-ploeg van Shakhtar liefst drie keer om­draai­en voor rust. Mo­d­ric en Vi­ni­ci­us mil­der­den na de rust, maar het spek­ta­kel bleef uit tot het laat­ste kwar­tier. Eerst kon Cour­tois Te­te nog van de 2-4, zijn twee­de, hou­den en even la­ter werd de goal van Mar­los af­ge­keurd voor bui­ten­spel. In het slot leek Re­al de si­tu­a­tie als­nog recht te trek­ken, maar ook de tref­fer van Val­ver­de werd af­ge­keurd. Weg re­mon­t­a­da.

In Milaan ver­ging het Ro­me­lu Lu­kaku iets be­ter. Hij scoor­de bei­de doel­pun­ten in het ge­lijk­spel van In­ter te­gen Mön­chen­g­lad­bach. De Ro­de Dui­vel tik­te de 1-0 bin­nen en red­de in de 90e mi­nuut nog de meu­be­len met de 2-2 na­dat de Duit­sers op voor­sprong wa­ren ge­ko­men.

 ?? FO­TO AFP ?? Cour­tois moest zich drie keer om­draai­en in één helft.
FO­TO AFP Cour­tois moest zich drie keer om­draai­en in één helft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium