Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Jos en Jo­sé vie­ren bril­jan­ten brui­loft met taart

-

Feest bij Jo­sé Schroos (87) en Jos Ver­loo (86) in Groot­lo (Heistop-den-Berg). Het echt­paar was op za­ter­dag 17 ok­to­ber 65 jaar getrouwd. Ze zou­den hun bril­jan­ten brui­loft nor­maal ge­zien vie­ren met een kerk­dienst en een aan­slui­ten­de lunch in het Hof van Rie­men in Heist-op-denBerg, maar die plan­nen wer­den ge­an­nu­leerd om­dat Jo­sé voor een heup­ope­ra­tie staat. “Mijn moe­der is ge­bo­ren in de Lo­zen­hoek in Keer­ber­gen. Mijn va­der is af­kom­stig van Schriek”, zegt zoon Koen. “Ze leer­den el­kaar ken­nen op de ker­mis in Keer­ber­gen. Mijn va­der was op slag ver­liefd op het meis­je met het krul­len­de haar. Ze kre­gen twaalf kin­de­ren: het be­wijs dat ze el­kaar echt graag zien”, voegt hij er met een knip­oog aan toe. Jos en Jo­sé zijn al­tijd land­bou­wers ge­weest. Tot zijn tach­tig­ste ging Jos zelfs nog naar de vei­ling. Het over­lij­den van hun oud­ste kind is een won­de die nooit echt ge­nas. “Wie zelf kin­de­ren heeft, be­grijpt dat. We heb­ben het nog geregeld over haar”, zegt Koen. Om­dat de vie­ring en de lunch van za­ter­dag niet kon­den door­gaan, lie­ten de kin­de­ren een gro­te taart aan­ruk­ken voor het kop­pel. Om de beurt kwa­men ze op een co­rona­vei­li­ge ma­nier een stuk­je proe­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium