Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sloop dis­co­theek Vol­mo­len komt dich­ter

Ei­ge­naar mag 35 ap­par­te­men­ten bou­wen

-

Het sche­pen­col­le­ge van Lier heeft een om­ge­vings­ver­gun­ning uit­ge­reikt voor de sloop van dis­co­theek Vol­mo­len op de hoek van de Ko­nin­gin Astrid­laan en de Leu­vens­e­vest. Er ko­men 35 ap­par­te­men­ten in de plaats.

An­to­nis­sen Pro­ject Ma­na­ge­ment uit Ant­wer­pen bouwt de ap­par­te­men­ten op twee per­ce­len. Het ene ge­bouw komt waar nu nog de dis­co­theek staat, het an­de­re ge­bouw komt aan de over­kant, op de par­king van de Vol­mo­len. Daar komt een ge­bouw met vier bouw­la­gen, goed voor twin­tig ap­par­te­men­ten.

Op de plaats van de dis­co­theek ver­rijst een ge­bouw met vijf­tien ap­par­te­men­ten en een on­der­grond­se par­king van twee ver­die­pin­gen voor 46 au­to’s.

Ste­de­lijk met veel groen

Heel het pro­ject krijgt een ste­de­lijk ka­rak­ter met veel groen. Van de 35 units zijn er acht met drie slaap­ka­mers, ne­gen­tien met twee slaap­ka­mers en acht met één slaap­ka­mer. De ap­par­te­men­ten va­ri­ë­ren tus­sen de 61 en 127 vier­kan­te me­ter. Twee fiet­sen­stal­lin­gen bie­den plaats aan 106 fiet­sen.

Club Vol­mo­len sloot op 13 maart de deu­ren om­wil­le van de lock­down.

Het staat nog niet vast wan­neer de dis­co­theek te­gen de vlak­te gaat en de nieuw­bouw­wer­ken aan­vat­ten.

Club Vol­mo­len sloot op 13 maart

de deu­ren door de lock­down. Na over­leg met de uit­ba­ter be­slis­te de ei­ge­naar om het ge­bouw te ver­ko­pen. Een af­scheids­feest­je zat er niet meer in.

 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ??
FO­TO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium