Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

‘Den Bob’, ja­ren­lang pa­tron van sup­por­ters­ca­fé KSK Be­ve­ren, over­le­den

-

Bob Noens, de fa­vo­rie­te ca­fé­baas van el­ke trou­we Be­ver­se voet­bal­sup­por­ter, is de­ze week op 73-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Bob, be­ter ge­kend als ‘Den Bob’, stond 42 jaar lang ach­ter de toog in sup­por­ters­ca­fé De Meir, dat hij open­hield tus­sen 1972 en 2012.

Het ca­fé was ge­le­gen in de Klap­perstraat, vlak bij de toen­ma­li­ge volks­tri­bu­ne van de Freet­hiel. Voor en na de match zat het ca­fé dus tot de nok gevuld met en­thou­si­as­te voet­bal­fans, en kreeg het een echt Brits ka­rak­ter door de ve­le uit­bun­di­ge feest­jes. Toen de volks­tri­bu­ne uit de Klap­perstraat ver­dween, dreig­de ook de char­me van ca­fé De Meir te ver­dwij­nen, aan­ge­zien de fans niet meer recht­streeks van de tri­bu­ne naar het ca­fé kon­den gaan.

Al lie­ten de sup­por­ters dat uit­ein­de­lijk niet aan hun hart ko­men. Zo wan­del­den ze rond het sta­di­on, om zo als geel-blauw le­gi­oen toch nog sa­men naar De Meir te gaan, hun sta­mi­nee.

Den Bob was ook ja­ren­lang de ge­vat­te mo­de­ra­tor van ve­le voet­bal­dis­cus­sies tus­sen fans, voor­ma­li­ge spe­lers en zelfs be­stuurs­le­den van de club die een pint kwa­men drinken in het ca­fé.

Bob Noens werd 73 jaar.

 ?? FO­TO ENS ??
FO­TO ENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium