Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zwaar ongeval met trucks op E17

-

SINT-NI­K­LAAS

Op de E17 in Sint-Ni­k­laas in de rich­ting van Ant­wer­pen zijn woens­dag twee vracht­wa­gen­chauf­feurs en de be­stuur­der van een au­to op el­kaar ge­knald ter hoogte van de sa­men­komst van de pa­ral­lel­baan met de hoofd­baan. Een van de vracht­wa­gens kwam door de klap op de mid­den­berm te­recht. Eén truck­chauf­feur en de be­stuur­der van de au­to raak­ten ge­wond. Al­le drie de wa­gens moesten ge­ta­keld wor­den. (bfs)

 ??  ??
 ?? FO­TO BFS ??
FO­TO BFS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium