Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fran­se land­bou­wer krijgt Monsan­to op de knie­ën

-

Monsan­to is de­fi­ni­tief ver­oor­deeld in een zaak die was aan­ge­span­nen door de Fran­se land­bou­wer Paul Fran­çois. Hij raak­te in 2004 ver­gif­tigd na­dat hij dam­pen had in­ge­a­demd van de on­kruid­ver­del­ger Las­so van het be­drijf. De land­bou­wer is al sinds 2007 een ju­ri­di­sche strijd aan het voe­ren te­gen de mul­ti­na­ti­o­nal. Het Fran­se Cas­sa­tie­hof heeft een be­roep van Monsan­to ver­wor­pen. Monsan­to had moe­ten waar­schu­wen voor het spe­ci­fie­ke ge­vaar bij het ge­bruik van het pro­duct in een re­ser­voir, maar zich uit­spre­ken over de toxi­ci­teit zelf van Las­so deed het ge­recht niet. Nu de ver­oor­de­ling de­fi­ni­tief is, zal in een apar­te pro­ce­du­re een be­slis­sing vol­gen over een scha­de­ver­goe­ding. De land­bou­wer vor­der­de meer dan 1 mil­joen eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium