Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Jum­bo-fa­mi­lie dicht bij over­na­me HEMA

-

Het ziet er­naar uit dat wa­ren­huis­ke­ten HEMA, dat in fi­nan­ci­ë­le moei­lijk­he­den ver­keert, zal wor­den over­ge­no­men door de fa­mi­lie Van Eerd, ei­ge­naar van de Ne­der­land­se su­per­markt­ke­ten Jum­bo, en de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Par­com. Er is al een voor­waar­de­lij­ke deal ge­slo­ten met de hui­di­ge ei­ge­na­ren, een groep obli­ga­tie­hou­ders. De fa­mi­lie van Eerd zou dan 50 pro­cent van de aan­de­len in han­den krij­gen en Par­com de rest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium