Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eu­ro Mil­li­ons

-

TREK­KING VAN 20 OK­TO­BER 2020 Win­nen­de num­mers: 5 - 6 - 15 - 37 - 42 Win­nen­de ster­ren: 3 - 4

5 + 2è Bel 0/Eur 0

5 + 1è 3

5 7

4 23

4 586

3 1.151

4 1.286 2 18.004 3 28.060 3 58.880

1 97.757 2 426.910 2 878.501 Jack­pot zo'n €77.000.000 + + +

+ +

+ + 2è 1è 2è

2è 1è

2è 1è

€0,00 €189.400,60 €18.971,10 €1.798,40 €130,00

€69,90 €44,00 €15,70 €11,20 €9,90

€7,20 €5,20 €4,10

(Bui­ten de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de re­dac­tie.)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium